Heim

Vignes grav å spreng er ei koselig bedrift tufta på røtene av fordums storleik. Me driv på med foredrag, toastmastring, humor og litt alvor. Velkommen til vår nettside!